وبینار مثلث لاغری

90 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

  • Glaucoma treatment at MCI Clinic is designed to effectively manage and control intraocular pressure to prevent vision loss. Our team employs advanced diagnostic tools and personalized treatment plans, including medication, laser therapy, and surgical options. Early detection and consistent monitoring are key to successful glaucoma management.

    At MCI, we prioritize patient education and support, ensuring you understand your condition and treatment options. Our specialists are committed to providing comprehensive care, helping you maintain your vision and overall eye health. Trust MCI for expert glaucoma treatment and dedicated patient care.

    MCI Clinic – cataracta

  • سلام وارز ادب ببخشید دکتر کرمانی تو همه برنامه‌هایشان میگه شیر نخورید ولی رژیم که به من دادن هروز صبح باید شیر یا ماست خورد منم موقع استفاده میکنم ناراحت میشم

دیدگاهتان را بنویسید