0_3

حسین قائمی مقدم

کارشناس ارشد روانشناسی
 •  درمانگر اختلالات خوردن و چاقی عضو دپارتمان روانشناسی مجموعه به اندام دکتر کرمانی (مایندفیت)

رزومه

درباره حسین قائمی مقدم بیشتر بدانید

 • حسین قائمی مقدم،کارشناس ارشد روانشناسی و درمانگر اختلالات خوردن و چاقی
  1. عضو دپارتمان روانشناسی مجموعه به اندام دکتر کرمانی (مایندفیت)
   1. فعالیت ها در حوزه روانشناسی:
    • با بیش از 5 سال سابقه رواندرمانی در زمینه اختلالات خوردن و چاقی، اختلالات خلقی و اضطرابی
   2. تخصص در زمینه ترک اعتیاد خوردن
    • تجربه بیش از 4.000 جلسه روان درمانی
    • گذراندن دوره کارورزی و سوپرویژنی تخصصی اختلالات خوردن به مدت ۲۴۰ ساعت زیر نظر خانم دکتر استادیان
   3. دوره ها و مدارک اخذ شده :
    • گواهی شرکت در دوره بین المللی درمان شناختی رفتاری(cbt)
    • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(act)
    • برگزار کننده دوره های گروه درمانی چاقی با رویکرد (cbt)
   4. رویکردهای درمانی:
    • شناخت درمانی رفتاری(cbt)
    • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(act)
    • ذهن اگاهی و مایندفولنس
   5. آثار نگارشی:

  .نویسنده مقالات مرتبط با اختلالات خوردن در سایت دکتر کرمانی

رواندرمانگری
میزان مهارت 100%
نویسندگی
میزان مهارت 95%
تدریس
میزان مهارت 95%
ترجمه
میزان مهارت 70%

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!