0_5 (1)

افسانه بابایی

کارشناس ارشد روانشناسی
 • درمانگر اختلالات خوردن و چاقی
 • عضو دپارتمان روانشناسی مجموعه دکتر کرمانی (مایندفیت)

رزومه

درباره افسانه بابایی بیشتر بدانید:

 • رزومه

  افسانه بابائی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، روان درمانگر چاقی و اختلالات خوردن

  عضو دپارتمان روانشناسی مجموعه به اندام دکترکرمانی(مایندفیت)

   

  1. فعالیت ها در حوزه روانشناسی:

  · 8 سال سابقه روان درمانگری در زمینه اختلالات خلقی، اضطرابی و اختلالات خوردن و چاقی

  · تخصص در زمینه ترک اعتیاد خوردن

  · تجربه برگزاری بیش از6 هزار جلسه مشاوره فردی

  · مدرس جلسات گروه درمانی

  · گذراندن دوره کارورزی و سوپرویژنی تخصصی اختلالات خوردن زیر نظر خانم دکتر استادیان

  · کارشناس رادیویی برنامه کاشانه

  · کارشناس رادیویی دانشگاه علوم پزشکی

  · کارشناس صدا و سیما برنامه مهربانو

  2.  برگزاری کارگاه های آموزشی:

  · مدرس و برگزار کننده بیش از  1000کارگاه آموزشی در زمینه های افسردگی و اضطراب، فرزند پروری، مهارت های زندگی

  · برگزاری همایش و سخنرانی در زمینه افسردگی و اضطراب

  3. رویکردهای درمانی:

  · تسلط بر رویکرد درمانی CBT جهت درمان چاقی و اختلالات خوردن

  · تسلط بر طرحواره درمانی

  · تسلط بر رویکرد ACT

   

  4. دوره ها و مدارک اخذ شده:

  · گواهی شرکت در دوره CBT

  · گواهی شرکت در دوره درمانی ACT

  ·  گواهی شرکت در طرحواره درمانی دکتر شفیعی فرد

  · گواهی شرکت در دوره فرزند پروری

  · گواهی شرکت در دوره مهارت های زندگی

   

   

   

رواندرمانگری
میزان مهارت 100%
نویسندگی
میزان مهارت 95%
تدریس
میزان مهارت 95%
ترجمه
میزان مهارت 70%

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!