رژیم روانشناسی دکتر کرمانی

راه های مختلف را امتحان کردی و به کاهش وزن نرسیدی؟

خرید رژیم روانشناسی به قیمت استثنایی 499 هزار تومان

برنامه سه ماهه رژیم روانشناسی!!!

 تغییر وزنت توی سه ماه آینده به تصمیم الانت بستگی داره!

رکورداران رژیم روانشناسی

رضایت کاربران

قهرمانان 3 ماهه رژیم روانشناسی​

حتما برات سواله

سوالات پر تکرار

در این رژیم، هر هفته یک لینک ویدئو برای شرکت کنندگان ارسال می‌شود. در این جلسات مشکلات و موانع کاهش وزن افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد، مهارت‌ها و تکنیک‌های تخصصی توسط خانم دکتر استادیان آموزش داده می‌شود. همراه هر ویدئو تمرینات و فعالیت های هفتگی ارائه می‌شود. سوالات کاربران توسط روانشناسان تغذیه مایندفیت پایین همان جلسه ویدئویی پاسخ داده میشود.

  • 12جلسه ویدئوی آموزشی  
  • دریافت رژیم 3 ماهه
  • پشتیبانی تغذیه توسط کارشناس تغذیه
  • پاسخگویی سوالات هر جلسه توسط روانشناس تغذیه
  • تمرینات هفتگی

بله می‌توانید در دوره شرکت کنید رژیم روانشناسی تکمیل کننده رژیم غذایی شماست که با فایل های آموزشی کم کم یاد می‌گیرید سبک زندگی سالم را شروع کنید و بعد از 3ماه بدون نیاز به کسی، می‌توانید مراقب تناسب اندام خود باشید.

بله می‌توانند شرکت کنند فقط برای پرداخت هزینه دوره نیازه از درگاه های ایرانی مثل زرین پال استفاده کنند.

میخوام بیشتر بدونم....

شمارتو وارد کن ، باهات تماس می گیریم.